You have no items in your shopping cart.

Таг #1 - банер (5)

Таг / пришивка е додаток кој се пришива на сплетеното парче за да се означи дека е рачна изработка. Направен од вештачка кожа. Цената е за 5 тагови.
Availability: In stock
SKU: 00353
25 ден
ve