You have no items in your shopping cart.

Дезинфекција на стан над 150 м2

Дезинфекција на вашиот дом со машини на пареа со температури од 175 С Вклучува: -Дезинфекција на вашиот мебел (гарнитура, столици, душеци) -Дезинфекција на подот во вашиот дом -Дезинфекција на плочките во вашиот дом (кујна, тоалет) -Дезинфекција на сите рачки и останати површини кои се во константен контакт со вас
12000 ден incl tax
6000 ден incl tax

Дезинфекција на вашиот дом со машини на пареа со температури од 175 С

Вклучува:
-Дезинфекција на вашиот мебел (гарнитура, столици, душеци)
-Дезинфекција на подот во вашиот дом
-Дезинфекција на плочките во вашиот дом (кујна, тоалет)
-Дезинфекција на сите рачки и останати површини кои се во константен контакт со вас

ve