You have no items in your shopping cart.

Стол Deluxe

Office chair with high backrest.
SKU: 6291
*
4400 ден incl tax

- Регулирање на височината на столот
- Регулирање на височината на потпирачката
- Регулирање на наслонот на потпирачката
- Регулирање на длабочината на седење (растојанието помеѓу потпирачката и седалка)
- Полиуретанови рачки
- Максимална тежина на корисникот до 120кг.

ve